VI Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Lublin, 9-10 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Konferencji.


 
• wyjątkowe wydarzenie poświęcone refleksji filozoficznej
• prezentacja własnych koncepcji, teorii, interpretacji
• pasjonaci filozofii z całego kraju
• ciekawe wystąpienia zaproszonych Gości
• publikacja rozdziału w monografii naukowej – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• spotkanie integracyjne
🎬 zobacz relację wideo z III edycji, kliknij play


Szanowni Państwo!

VI Ogólnopolska Konferencja EPISTEME to kontynuacja inicjatywy realizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród pasjonatów filozofii, a sama Konferencja wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń popularyzujących filozofię.

Konferencja EPISTEME to wyjątkowe wydarzenie, którego głównym celem jest rzetelna, akademicka dyskusja, dotycząca filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podejmą próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki.

Obecnie filozofowanie jest niezwykle popularne, głównie ze względu na szczególny czas w historii ludzkich dziejów. Dynamiczny rozwój otaczającej nas rzeczywistości, rozwój takich idei jak konsumpcjonizm, hedonizm materialistyczny czy postmodernizm wymaga tworzenia nowych myśli, koncepcji, a także przedefiniowania zastanych problemów i stanowisk.

Swoją obecnością jako Gość Honorowy zaszczyci nas:

 
 
 
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL: Umysły proste. Dyskusja nad zdolnościami meta-kognitywnymi zwierząt
 
 
 

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich pasjonatów filozofii, którzy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, wygłosić referaty oraz spędzić czas w przyjaznej atmosferze podczas wydarzenia skupiającego Gości z całej Polski. Wystąpienia rejestrowane będą do sekcji tematycznych, a nad przebiegiem obrad czuwali będą Opiekunowie merytoryczni. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden temat wystąpienia. Więcej informacji o sekcjach znajdziecie Państwo w zakładce Wystąpienia.

Jesteśmy przekonani, że VI Konferencja EPISTEME będzie, tak jak poprzednie edycje, wspaniałą okazją do wymiany myśli, idei, zawiązania nowych, ciekawych znajomości, promocji filozofii i coraz lepszej integracji środowiska jej pasjonatów.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizatorzy

 
Fundacja na rzecz promocji nauki 
i rozwoju TYGIEL
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie
 
Facebook