X Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME odbyła się 7-8 grudnia 2019 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4, 20-031 Lublin). W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 osób reprezentujących 17 jednostek naukowych w Polsce.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
dr hab. Zbigniew Król, prof. UW – Politechnika Warszawska
Tytuł wystąpienia: Problem wiedzy a priori a matematyka
dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Człowiek jako byt transgresyjny
dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
Tytuł wystąpienia: Szczęście w strukturze normatywności

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Uczestnicy Konferencji przedstawili swoje prace przeglądowe, zaprezentowali wyniki badań własnych oraz uzyskanych w ramach realizacji prac dyplomowych i doktorskich. Ponadto, podczas wydarzenia odbyła się debata pt. „Nowoczesność – czy bycie nowoczesnym oznacza wciąż bycie sobą?”.

Arrow
Arrow
Slider

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Zbigniew Król, prof. UW, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska;
 • dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR, Instytutu Filozofii, Wydział Socjologiczno-Historyczny , Uniwersytet Rzeszowski;
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr hab. Anna Jedynak, prof. UW, Zakład Logiki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski;
 • dr Łukasz Lamża, Katedra Filozofii Przyrody, Wydział Filozoficzny, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;
 • dr Dorota Tymura, Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;
 • dr Tomasz Kwarciński, Wydział Gospodarki Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • dr hab. Tomasz Kitliński, Katedra Estetyki i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
– Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej,
• Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:
• Portal edukacyjny perspektywy.pl,
• TV Student,
• Miesięcznik „Forum Akademickie”.

Facebook