XIII  Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME odbyła się online 29 maja 2021 r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Wykłady inauguracyjne wygłosili:

prof. dr hab. Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski) – Tytuł wystąpienia: Moralność w kryzysie

dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Tytuł wystąpienia: Gra niemądrych pozorów, czyli jak nie zajmować się głupotą

dr hab. Maciej Dombrowski (Uniwersytet Wrocławski) –  Tytuł wystąpienia: Proces i emergencja – w kierunku ontologii dynamistycznej

Tematyka Konferencji poświęcona była m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podjęli próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki celem jej aktualizacji oraz promocji nauki.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Maciej Dombrowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Paweł Łuków, Zakład Etyki, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK, Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Joanna Barcik, Katedra Filozofii Religii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • dr Andrzej Sołtys, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

  • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
  • Wydawnictwo Naukowe Tygiel,
  • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:
o Portal edukacyjny perspektywy.pl,
o TV Student.

Facebook