I Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015 Byt – Wartość – Poznanie odbyła się w dniach 30-31 maja 2015 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Jolanta Zdybel
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Antoni Niedzielski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Jarosław Sak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Andrzej Niemczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Tymura
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop,
 • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
 • JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • Radio Lublin,
 • Radio eR,
 • Akademickie Radio Centrum UMCS,
 • Portal internetowy academicon.pl.

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:

 • Wydawnictwo Magnum,
 • Wydawnictwo Homini,
 • Wydawnictwo Korporacja HA!ART,
 • Oficyna Wydawnicza ATUT,
 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
 • ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Nieodzowną częścią Konferencji była debata pt. Miejsce filozofii (i filozofów) we współczesnym świecie otwierająca Konferencję, w której udział wzięli:
prof. dr hab. Maria Szyszkowska,
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL,
dr hab. Andrzej Niemczuk
i wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych drugiego dnia Konferencji:
dr hab. Jakub Pawlikowski, Filozoficzne aspekty sporu o medyczną klauzulę sumienia
dr hab. Andrzej Kapusta, Psychiatria oparta na wartościach
ks. dr Waldemar Głusiec, Modele refleksji bioetycznej

Dużym zainteresowaniem Uczestników oraz zaproszonych Gości cieszyło się również wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie, a także spotkanie integracyjne.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań. Prace były oceniane przez Komisję, w której skład wchodzili:
– dr hab. Leszek Kopciuch,
– dr hab. Jolanta Świderek,
– dr Dorota Tymura,
– dr Monika Malmon.

Komisja wybrała 3 najlepsze wystąpienia, a 2 wyróżniła:

Najlepsze wystąpienia
– mgr Weronika Wojtanowska – Racje roztropności i altruizmu w filozofii moralnej Thomasa Nagela,
– mgr Paweł Pałasiński – Problem wolności w filozofii Fryderyka Nietzschego,
– Jakub Palm – Szukając celu transhumanizmu. Episteme propozycją GOLEMA XIV.

Wyróżnione wystąpienia
– mgr Magdalena Żołud – Miłość w sztuce masowej – wpływ modeli związków pochodzących ze sztuki masowej na kształtowanie postaw dotyczących relacji partnerskich,
– Bartłomiej K. Krzych – Veritatis splendor. Pojęcie piękna transcendentalnego w filozofii tomistycznej.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji wydarzenia wzięło udział ok. 60 osób reprezentujących 25 różnych podmiotów z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 50 prac z wielu dziedzin filozofii.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostały opublikowane w monografiach naukowych dostępnych tutaj.

<!doctype html>

Facebook