II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015 odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2015 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Jolanta Zdybel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Andrzej Niemczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. n. med. Jarosław Sak Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Andrzej Kapusta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • Radio Lublin,
 • Radio eR,
 • Akademickie Radio Centrum UMCS.

Organizację Wydarzenia wsparł Sponsor:

 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:

 • prof. dr hab. Lesław Hostyński , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pt. Przyjemność bez odpowiedzialności – podstawowy wyróżnik świata konsumpcji,
 • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, pt. Filozoficzne warunki sine qua non naukowości,
 • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, pt. Czy istnieją cele naturalne?

Dużym zainteresowaniem Uczestników oraz zaproszonych Gości cieszyło się również wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie, a także spotkanie integracyjne.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań. Prace były oceniane przez Komisję, w której skład wchodzili przedstawiciele Komitetu Naukowego Konferencji.

Komisja wybrała najlepsze wystąpienia w sekcjach tematycznych:

Sekcja tematyczna Nagrodzona praca
Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka Paulina Szopa, W poszukiwaniu „prawdziwej” definicji kłamstwa
Metafizyka i ontologia Ks. dr Andrzej Sołtys, O przypadku niezawodnego rozumowania przez analogię
Etyka, aksjologia dr Marcin Pietrzak, Realizm perswazyjny
Filozofia medycyny, bioetyka mgr Karolina Napiwodzka-Bulek, W stronę maksymalizacji urody. Zaburzenia obrazu własnego ciała i pojęcie właściwej miary w leczeniu w usługach medycyny estetycznej
Filozofia polityki, filozofia prawa mgr Katarzyna Borzym, Prawa człowieka w ujęciu obiektywistycznej filozofii polityki
Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych mgr Anna Dutkowska, Bermudeza absolutyzacja adaptacyjnego charakteru racjonalności w kontekście rozważań dotyczących zachowania się zwierząt
Filozofia religii mgr Katarzyna Krawerenda-Wajda, Semantyka wiary u Johannesa Climacusa
Filozofia kultury, estetyka, antropologia dr Edyta Orman, ES IST als Werk. Thrasybulosa Georgiadesa wizja syntezy sztuk

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W drugiej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących 24 różne podmioty z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 70 prac z wielu dziedzin filozofii.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostały opublikowane w monografiach naukowych dostępnych tutaj.

<!doctype html>

Facebook