III Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2016 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Jolanta Zdybel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Andrzej Niemczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. n. med. Jarosław Sak Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Andrzej Kapusta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • TVP Kultura,
 • Czasopismo „Filzofuj!”,
 • Radio eR,
 • Telewizja Akademicka TV UMCS.

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:

 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
 • Wydawnictwo Petrus.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:

 • Dr hab. Andrzej Chmielecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Kilka uwag o naturze poznania,
 • Dr hab. Tadeusz Bartoś, prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Resentyment narodu polskiego a spontaniczne i bezrefleksyjne poczucie wartości własnego życia,

Niezmiennie dużym zainteresowaniem Uczestników oraz zaproszonych Gości cieszyło się również wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie, a także spotkanie integracyjne.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań. Prace były oceniane przez Komisję, w której skład wchodzili przedstawiciele Komitetu Naukowego Konferencji.

Komisja wybrała najlepsze wystąpienia w sekcjach tematycznych:

Sekcja tematyczna Nagrodzona praca
Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka mgr Piotr Biłgorajski, Spór o poznawczą wartość eksperymentów myślowych
Metafizyka i ontologia mgr Karol Lenart, Esencjalizm a prawdy konieczne a posteriori
Etyka, aksjologia mgr inż. Bartosz Pietrzak, Status ontyczny embrionu w świetle definicji osoby Boecjusza
Filozofia polityki, filozofia prawa mgr Mateusz Binek, Główne wątki Schmittowskiej krytyki liberalizmu
Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych Elżbieta Drozdowska, Interpretacja działania wyprzedzonego Huw Price’a
Filozofia religii Jan Maliszewski, Joachim z Fiore jako myśliciel nowożytny
Filozofia kultury, estetyka, antropologia Bartłomiej K. Krzych, Rzeczywista nierzeczywistość? Media i ich upiory

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W trzeciej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących podmioty z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 40 prac z wielu dziedzin filozofii.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografiach naukowych.

<!doctype html>

Facebook