IV Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2016 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Jolanta Zdybel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Andrzej Niemczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. n. med. Jarosław Sak Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Andrzej Kapusta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:
• Prezydent m. Lublin – Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
• Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Radio eR,
• Polskie Radio Lublin.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:
Dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR – Dlaczego wolni ludzie czynią zło?
Dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS – Imperatywy kreatywności

IV edycja Konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 90 uczestników z całej Polski. W Konferencji wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele Partnerów Konferencji.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Facebook