W dniach 25-26 maja 2019 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME. W wydarzeniu wzięło udział ponad 41 osób reprezentujących 17 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW – Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Tytuł wystąpienia: O źródłach i metodach poznania filozoficznego
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL – Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tytuł wystąpienia: Emocje moralne a geneza moralności
dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK – Katedra Filozofii Boga i Religii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Akademia IGNATIANUM w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Filozofia poza Akademią
 
Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wydarzenie pozwoliło na wymianę poglądów i wiedzy z zakresu epistemologii, filozofii umysłu, filozofii języka, kognitywistyki, metafizyki i ontologii, etyki oraz filozofii kultury. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz prezentacji swoich prac formie wystąpień ustnych.
 

Arrow
Arrow
Slider

 
Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK, Katedra Filozofii Boga i Religii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Akademia IGNATIANUM w Krakowie,
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr hab. Lech Zdybel, prof. nadzw. UMCS, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Mieszko Tałasiewicz, Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Warszawski,
dr n. hum. Robert Goczał, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Krzysztof Rojek, Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr Dorota Tymura, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Dawnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
– Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal edukacyjny perspektywy.pl,
• Polskie Radio Lublin,
• Miesięcznik „Forum Akademickie”.

Facebook