V Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME „Filozofia i sztuka życia” odbyła się w dniach 27-28 maja 2017 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL i Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Krzysztof Polit, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Andrzej Niemczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Jolanta Kociuba Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Cezary Cieśliński Uniwersytet Warszawski
Dr Dorota Tymura Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:
• Prezydent m. Lublin – Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Forum Akademickie,
• Naukaonline.pl.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:
• Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok – Filozofia i sztuka życia
• dr hab. Tomasz Mróz – Kto, w jakim celu i z jakim skutkiem czytał w Polsce Platona?

V edycja Konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 90 uczestników z całej Polski. W Konferencji wzięli udział zarówno studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele Partnerów Konferencji.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Facebook