Dwudniowe święto filozofii już za nami. Mury Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS gościły Uczestników VI Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME, która odbyła się w dniach 9-10 grudnia 2017 roku. Po raz szósty mieliśmy okazję pochylić się nad tematami w zakresie filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki.

Swoją obecnością jako Gość Honorowy zaszczycił nas dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, który zaprezentował temat „Umysły proste. Dyskusja nad zdolnościami meta-kognitywnymi zwierząt”.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Jolanta Kociuba
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Agata Skała
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Dorota Tymura
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objął:
• Prezydent m. Lublin – Krzysztof Żuk

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Forum Akademickie – Ogólnopolski Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny,
• Czasopismo i Serwis Filozoficzny – Filozofuj!

Facebook