I Edycja

I Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015 Byt – Wartość – Poznanie odbyła się w dniach 30-31 maja 2015 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Maria Szyszkowska
Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Jolanta Zdybel
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Antoni Niedzielski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Jarosław Sak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Andrzej Niemczuk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Tymura
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop,
 • JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski,
 • JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • Radio Lublin,
 • Radio eR,
 • Akademickie Radio Centrum UMCS,
 • Portal internetowy academicon.pl.

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:

 • Wydawnictwo Magnum,
 • Wydawnictwo Homini,
 • Wydawnictwo Korporacja HA!ART,
 • Oficyna Wydawnicza ATUT,
 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
 • ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Nieodzowną częścią Konferencji była debata pt. Miejsce filozofii (i filozofów) we współczesnym świecie otwierająca Konferencję, w której udział wzięli:
prof. dr hab. Maria Szyszkowska,
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL,
dr hab. Andrzej Niemczuk
i wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych drugiego dnia Konferencji:
dr hab. Jakub Pawlikowski, Filozoficzne aspekty sporu o medyczną klauzulę sumienia
dr hab. Andrzej Kapusta, Psychiatria oparta na wartościach
ks. dr Waldemar Głusiec, Modele refleksji bioetycznej

Dużym zainteresowaniem Uczestników oraz zaproszonych Gości cieszyło się również wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie, a także spotkanie integracyjne.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań. Prace były oceniane przez Komisję, w której skład wchodzili:
– dr hab. Leszek Kopciuch,
– dr hab. Jolanta Świderek,
– dr Dorota Tymura,
– dr Monika Malmon.

Komisja wybrała 3 najlepsze wystąpienia, a 2 wyróżniła:

Najlepsze wystąpienia
– mgr Weronika Wojtanowska – Racje roztropności i altruizmu w filozofii moralnej Thomasa Nagela,
– mgr Paweł Pałasiński – Problem wolności w filozofii Fryderyka Nietzschego,
– Jakub Palm – Szukając celu transhumanizmu. Episteme propozycją GOLEMA XIV.

Wyróżnione wystąpienia
– mgr Magdalena Żołud – Miłość w sztuce masowej – wpływ modeli związków pochodzących ze sztuki masowej na kształtowanie postaw dotyczących relacji partnerskich,
– Bartłomiej K. Krzych – Veritatis splendor. Pojęcie piękna transcendentalnego w filozofii tomistycznej.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji wydarzenia wzięło udział ok. 60 osób reprezentujących 25 różnych podmiotów z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 50 prac z wielu dziedzin filozofii.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostały opublikowane w monografiach naukowych dostępnych tutaj.


II Edycja

II Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME 2015 odbyła się w dniach 12-13 grudnia 2015 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Jolanta Zdybel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Andrzej Niemczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. n. med. Jarosław Sak Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Andrzej Kapusta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • Radio Lublin,
 • Radio eR,
 • Akademickie Radio Centrum UMCS.

Organizację Wydarzenia wsparł Sponsor:

 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:

 • prof. dr hab. Lesław Hostyński , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pt. Przyjemność bez odpowiedzialności – podstawowy wyróżnik świata konsumpcji,
 • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, pt. Filozoficzne warunki sine qua non naukowości,
 • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, pt. Czy istnieją cele naturalne?

Dużym zainteresowaniem Uczestników oraz zaproszonych Gości cieszyło się również wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie, a także spotkanie integracyjne.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań. Prace były oceniane przez Komisję, w której skład wchodzili przedstawiciele Komitetu Naukowego Konferencji.

Komisja wybrała najlepsze wystąpienia w sekcjach tematycznych:

Sekcja tematyczna Nagrodzona praca
Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka Paulina Szopa, W poszukiwaniu „prawdziwej” definicji kłamstwa
Metafizyka i ontologia Ks. dr Andrzej Sołtys, O przypadku niezawodnego rozumowania przez analogię
Etyka, aksjologia dr Marcin Pietrzak, Realizm perswazyjny
Filozofia medycyny, bioetyka mgr Karolina Napiwodzka-Bulek, W stronę maksymalizacji urody. Zaburzenia obrazu własnego ciała i pojęcie właściwej miary w leczeniu w usługach medycyny estetycznej
Filozofia polityki, filozofia prawa mgr Katarzyna Borzym, Prawa człowieka w ujęciu obiektywistycznej filozofii polityki
Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych mgr Anna Dutkowska, Bermudeza absolutyzacja adaptacyjnego charakteru racjonalności w kontekście rozważań dotyczących zachowania się zwierząt
Filozofia religii mgr Katarzyna Krawerenda-Wajda, Semantyka wiary u Johannesa Climacusa
Filozofia kultury, estetyka, antropologia dr Edyta Orman, ES IST als Werk. Thrasybulosa Georgiadesa wizja syntezy sztuk

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W drugiej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących 24 różne podmioty z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 70 prac z wielu dziedzin filozofii.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostały opublikowane w monografiach naukowych dostępnych tutaj.


III Edycja

III Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2016 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja została zorganizowana przy współpracy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Zakładu Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Jolanta Zdybel Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. Andrzej Niemczuk Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Dr hab. n. med. Jarosław Sak Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. n. o zdr. Antoni Niedzielski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Andrzej Kapusta Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • TVP Kultura,
 • Czasopismo „Filzofuj!”,
 • Radio eR,
 • Telewizja Akademicka TV UMCS.

Organizację Wydarzenia wsparli Sponsorzy:

 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,
 • Wydawnictwo Petrus.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:

 • Dr hab. Andrzej Chmielecki, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Kilka uwag o naturze poznania,
 • Dr hab. Tadeusz Bartoś, prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Resentyment narodu polskiego a spontaniczne i bezrefleksyjne poczucie wartości własnego życia,

Niezmiennie dużym zainteresowaniem Uczestników oraz zaproszonych Gości cieszyło się również wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Starego Miasta w Lublinie, a także spotkanie integracyjne.

Podczas dwóch dni Konferencji uczestnicy mieli możliwość prezentacji prac przeglądowych oraz wyników badań. Prace były oceniane przez Komisję, w której skład wchodzili przedstawiciele Komitetu Naukowego Konferencji.

Komisja wybrała najlepsze wystąpienia w sekcjach tematycznych:

Sekcja tematyczna Nagrodzona praca
Epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka mgr Piotr Biłgorajski, Spór o poznawczą wartość eksperymentów myślowych
Metafizyka i ontologia mgr Karol Lenart, Esencjalizm a prawdy konieczne a posteriori
Etyka, aksjologia mgr inż. Bartosz Pietrzak, Status ontyczny embrionu w świetle definicji osoby Boecjusza
Filozofia polityki, filozofia prawa mgr Mateusz Binek, Główne wątki Schmittowskiej krytyki liberalizmu
Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych Elżbieta Drozdowska, Interpretacja działania wyprzedzonego Huw Price’a
Filozofia religii Jan Maliszewski, Joachim z Fiore jako myśliciel nowożytny
Filozofia kultury, estetyka, antropologia Bartłomiej K. Krzych, Rzeczywista nierzeczywistość? Media i ich upiory

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W trzeciej edycji wydarzenia wzięło udział ponad 70 osób reprezentujących podmioty z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 40 prac z wielu dziedzin filozofii.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografiach naukowych.

Facebook