• do 12 maja 2022 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty),
• do 20 maja 2022 r.
– zgłaszanie streszczeń wystąpień ustnych,
• 28 maja 2022 r. – XV Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME,
• do 6 czerwca 2022 r.
– nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów.
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
• do 15 września 2022 r .
– wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 6 czerwca 2022 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook