Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Jolanta Kociuba
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Agata Skała
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Dorota Tymura
Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Facebook