Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Maciej Dombrowski
Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Paweł Łuków
Zakład Etyki, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK
Katedra Historii Filozofii, Filozofii Systematycznej i Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Joanna Barcik
Katedra Filozofii Religii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Andrzej Sołtys
Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Facebook