Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS
Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK
Katedra Filozofii Boga i Religii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Akademia IGNATIANUM w Krakowie
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Lech Zdybel, prof. nadzw. UMCS
Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Mieszko Tałasiewicz
Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Warszawski
dr n. hum. Robert Goczał
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
dr hab. Agata Skała
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Dorota Tymura
Zakład Religioznawstwa i Filozofii Dawnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook