Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr hab. Tomasz Bigaj, Prof. UW
Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS
Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS
Instytut Filozofii, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Katedra Filozofii Przyrody, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych , Wydział Filozofii , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr hab. Agata Skała
Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook