Do Komitetu Naukowego należą:

ks. dr hab. Maciej Bała, prof. uczelni, Katedra Filozofii Kultury i Religii, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Dariusz ŁukasiewiczKatedra Historii Filozofii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
dr hab. Maciej Woźniczka, prof. UJDKatedra Filozofii, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr Justyna HerdaKatedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Michał Stachurskiwspółpracujący z Fundacją Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu
dr Dorota TymuraKatedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Facebook