Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab Witold Glinkowski, prof. nadzw. UŁ
Katedra Filozofii Współczesnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki
dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, prof. UM
Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. nadzw. IFiS PAN
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
dr Justyna Herda
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Marcin Płoski
Badacz niezależny
Facebook