Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Małgorzata Kowalewska, prof. UMCS
Katedra Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR
Instytutu Filozofii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Agata Skała, prof. UMCS
Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Joanna Barcik
Katedra Filozofii Religii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Beata Guzowska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski
dr Łukasz Lamża
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński
Facebook