Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Biłat
Zakład Filozofii i Etyki w Administracji, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
dr hab. n. o zdr. Rafał Patryn, prof. UM
Zakład Socjologii Medycyny, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP
Katedra Etyki Ogólnej, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr Justyna Herda
Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Dorota Tymura
Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook