Miejsce, w którym odbędzie się Konferencja zostanie podane bliżej terminu wydarzenia.

Facebook