Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin IX Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME

Facebook