Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XI Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME

Facebook