Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XII Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME

Facebook