Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin VIII Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME

Facebook