Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XIII Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME

Facebook