VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME jest już za nami. Wydarzenie było realizowane z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie odbyło się 26-27 maja 2018 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (plac Marii Curie-Skłodowskiej 4) w Lublinie. W Konferencji wzięło udział 52 osób z 19 różnych jednostek naukowych. W Wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz pasjonaci filozofii. Podczas wydarzenia mogliśmy wysłuchać licznych wykładów poruszających takie dziedziny, jak m.in. filozofia kultury, metafizyka czy filozofia religii.

Gośćmi honorowymi Konferencji byli:
• Dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR
Temat wystąpienia: Normatywny status identyczności podmiotu
• Dr hab. Cezary Mordka
Temat wystąpienia: Struktura i funkcje emocji

Grono Komitetu Naukowego Konferencji zaszczycili:
• Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Andrzej Kapusta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Cezary Mordka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr Dorota Tymura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Patronatem Honorowym objęli wydarzenie:
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im B. F. Trentowskiego.

Patronatem Medialnym Konferencję objął:
• Portal Filozofuj.eu.

Komitet Organizacyjny:
• Beata A. Nowak
• Kamil Maciąg
• Monika Maciąg
• Agnieszka Pytka
• Karolina Lewczuk
• Paulina Szymczyk
• Marcin Szklarczyk
• Krzysztof Rojek
• Jan Kutnik
• Justyna Rynkiewicz

Książka abstraktów pt. „VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna Episteme. Abstrakty” dostępna jest online w naszej bibliotece cyfrowej: tutaj

Facebook