VII Edycja

VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME jest już za nami. Wydarzenie było realizowane z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Spotkanie odbyło się 26-27 maja 2018 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (plac Marii Curie-Skłodowskiej 4) w Lublinie. W Konferencji wzięło udział 52 osób z 19 różnych jednostek naukowych. W Wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz pasjonaci filozofii. Podczas wydarzenia mogliśmy wysłuchać licznych wykładów poruszających takie dziedziny, jak m.in. filozofia kultury, metafizyka czy filozofia religii.

Gośćmi honorowymi Konferencji byli:
• Dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR
Temat wystąpienia: Normatywny status identyczności podmiotu
• Dr hab. Cezary Mordka
Temat wystąpienia: Struktura i funkcje emocji

Grono Komitetu Naukowego Konferencji zaszczycili:
• Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Andrzej Kapusta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Cezary Mordka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr Dorota Tymura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Patronatem Honorowym objęli wydarzenie:
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im B. F. Trentowskiego.

Patronatem Medialnym Konferencję objął:
• Portal Filozofuj.eu.

Komitet Organizacyjny:
• Beata A. Nowak
• Kamil Maciąg
• Monika Maciąg
• Agnieszka Pytka
• Karolina Lewczuk
• Paulina Szymczyk
• Marcin Szklarczyk
• Krzysztof Rojek
• Jan Kutnik
• Justyna Rynkiewicz

Książka abstraktów pt. „VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna Episteme. Abstrakty” dostępna jest online w naszej bibliotece cyfrowej: tutaj


VIII Edycja

8-9 grudnia 2018 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-031 Lublin) odbyła się
VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME. W Konferencji wzięło udział ponad 34 osoby z 16 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele Muzeum Warszawy.
Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. Marka Hetmańskiego (Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Metaforyczność dyskursu filozoficznego: przykłady, koncepcje i krytyka. Drugim Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. Tomasz Bigaj, prof. UW (Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), który zaprezentował temat pt.: Tożsamość przedmiotów trwających w czasie: spojrzenie filozofa fizyki.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród prezentacji znalazły się tematy dotyczące filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Pierwszy dzień Konferencji zwieńczyła debata pt.: Przyjemność – (nie)potrzebna?, w której wzięli udział dr hab. Agata Skała (UMCS) oraz dr hab. Maciej Kociuba (UMCS). Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podjęli próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki, co przyczyniło się do aktualizacji oraz promocji nauki.

 

DSC_9570
DSC_9582
DSC_9599
DSC_9615
DSC_9634
DSC_9648
DSC_9671
DSC_9702
DSC_9722
DSC_9736
DSC_9759
DSC_9767
DSC_9776(1)
DSC_9776
DSC_9781(1)
DSC_9781
DSC_9803(1)
DSC_9803
DSC_9814(1)
DSC_9814
DSC_9834(1)
DSC_9834
DSC_9841(1)
DSC_9841
DSC_9866(1)
DSC_9866
DSC_9570
DSC_9582
DSC_9599
DSC_9615
DSC_9634
DSC_9648
DSC_9671
DSC_9702
DSC_9722
DSC_9736
DSC_9759
DSC_9767
DSC_9776(1)
DSC_9776
DSC_9781(1)
DSC_9781
DSC_9803(1)
DSC_9803
DSC_9814(1)
DSC_9814
DSC_9834(1)
DSC_9834
DSC_9841(1)
DSC_9841
DSC_9866(1)
DSC_9866
previous arrow
next arrow

 

Komitet Naukowy:
Dr hab. Tomasz Bigaj, Prof. UW, Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Instytut Filozofii, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katedra Filozofii Przyrody, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
• Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal filozofuj.eu,
• Polskie Radio Lublin.

Książka abstraktów pt. „VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna Episteme. Abstrakty” dostępna jest online w naszej bibliotece cyfrowej: tutaj


IX Edycja

W dniach 25-26 maja 2019 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME. W wydarzeniu wzięło udział ponad 41 osób reprezentujących 17 jednostek naukowych z całej Polski.

Konferencję uświetniły wykłady Gości Honorowych:
dr hab. Mieszko Tałasiewicz, prof. UW – Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Tytuł wystąpienia: O źródłach i metodach poznania filozoficznego
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL – Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tytuł wystąpienia: Emocje moralne a geneza moralności
dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK – Katedra Filozofii Boga i Religii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Akademia IGNATIANUM w Krakowie
Tytuł wystąpienia: Filozofia poza Akademią
 
Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wydarzenie pozwoliło na wymianę poglądów i wiedzy z zakresu epistemologii, filozofii umysłu, filozofii języka, kognitywistyki, metafizyki i ontologii, etyki oraz filozofii kultury. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz prezentacji swoich prac formie wystąpień ustnych.
 

DSC_8318-960px
DSC_8320-960px
DSC_8351-960px
DSC_8356-960px
DSC_8372-960px
DSC_8376-960px
DSC_8379-960px
DSC_8380-960px
DSC_8381-960px
DSC_8395-960px
DSC_8402-960px
DSC_8406-960px
DSC_8407-960px
DSC_8410-960px
DSC_8412-960px
DSC_8417-960px
DSC_8425-960px
DSC_8428-960px
DSC_8456-960px
DSC_8475-960px
DSC_8490-960px
DSC_8510-960px
DSC_8526-960px
DSC_8543-960px
DSC_8565-960px
DSC_8581-960px
DSC_8588-960px
DSC_8606-960px
DSC_8610-960px
DSC_8628-960px
DSC_8638-960px
DSC_8639-960px
DSC_8659-960px
DSC_8678-960px
DSC_8693-960px
DSC_8702-960px
DSC_8714-960px
DSC_8717-960px
DSC_8742-960px
DSC_8747-960px
DSC_8788-960px
DSC_8789-960px
DSC_8807-960px
previous arrow
next arrow

 
Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:
dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK, Katedra Filozofii Boga i Religii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Akademia IGNATIANUM w Krakowie,
dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr hab. Lech Zdybel, prof. nadzw. UMCS, Zakład Kultury Polskiej, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Mieszko Tałasiewicz, Zakład Semiotyki Logicznej, Wydział Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Warszawski,
dr n. hum. Robert Goczał, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Krzysztof Rojek, Zakład Etyki, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr Dorota Tymura, Zakład Religioznawstwa i Filozofii Dawnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
– Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Patronat Honorowy:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal edukacyjny perspektywy.pl,
• Polskie Radio Lublin,
• Miesięcznik „Forum Akademickie”.

Facebook