8-9 grudnia 2018 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-031 Lublin) odbyła się
VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME. W Konferencji wzięło udział ponad 34 osoby z 16 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele Muzeum Warszawy.
Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr. hab. Marka Hetmańskiego (Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Metaforyczność dyskursu filozoficznego: przykłady, koncepcje i krytyka. Drugim Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. Tomasz Bigaj, prof. UW (Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), który zaprezentował temat pt.: Tożsamość przedmiotów trwających w czasie: spojrzenie filozofa fizyki.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród prezentacji znalazły się tematy dotyczące filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki. Pierwszy dzień Konferencji zwieńczyła debata pt.: Przyjemność – (nie)potrzebna?, w której wzięli udział dr hab. Agata Skała (UMCS) oraz dr hab. Maciej Kociuba (UMCS). Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podjęli próbę filozoficznego oglądu proponowanej tematyki, co przyczyniło się do aktualizacji oraz promocji nauki.

 

ArrowArrow
Slider

 

Komitet Naukowy:
Dr hab. Tomasz Bigaj, Prof. UW, Zakład Filozofii Nauki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
Dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Instytut Filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UMCS, Instytut Filozofii, Zakład Ontologii i Teorii Poznania, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katedra Filozofii Przyrody, Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Dr hab. Agata Skała, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,
• Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Patronat Medialny:
• Portal filozofuj.eu,
• Polskie Radio Lublin.

Książka abstraktów pt. „VII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna Episteme. Abstrakty” dostępna jest online w naszej bibliotece cyfrowej: tutaj

Facebook