XI Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME odbyła się 19 września 2020 roku w formie spotkania online. Konferencję otworzył wykład Gościa Honorowego ks. dr. Andrzeja Sołtysa (Politechnika Rzeszowska) pt. Homo religiosus versus homo eligens? Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. W Wydarzeniu wzięli udział studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz pasjonaci filozofii, którzy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami, a także wygłosić referaty.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

 • dr hab. Andrzej Niemczuk, prof. UR, Instytutu Filozofii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Agata Skała, prof. UMCS, Katedra Historii Literatury Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Joanna Barcik, Katedra Filozofii Religii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Guzowska, Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Łukasz Lamża, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Andrzej Sołtys, Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Rzeszowska

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL,

Patronat Honorowy:

 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Wydawnictwo Naukowe Tygiel,
 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Patronat Medialny:

 • Portal edukacyjny perspektywy.pl,
 • TV Student,
 • Polskie Radio Lublin.
Facebook