Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin XIV Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME

Facebook